Představení společnosti

Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., (VÚSH) je soukromá výzkumná organizace se sídlem v Brně, která se už více než 75 let zabývá výzkumem v oblasti stavebních hmot a příbuzných oborech.

VÚSH je, nebo byl řešitelem projektů spolufinancovaných prostřednictvím TA ČR, GA ČR, MPO a MŠMT a formou inovačních voucherů jednotlivých krajů. Dále realizuje i mezinárodní spolupráci účastí na řešení mezinárodních projektů a v mezinárodních tendrech.

VÚSH je jedna z mála výzkumných organizací, která je držitelem certifikátů ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN ISO 45001.

Výzkumný ústav je mimo jiné členem AVO, AOBP ČR (Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR) a je rovněž zapojen do projektu Zelená firma, který je primárně zaměřen na ekologickou likvidaci firemních vysloužilých elektrospotřebičů a baterií. VUSTAH je oprávněn používat logo „Zelená firma“.

 

Vize

Naší vizí je být stabilní a profesionální výzkumnou organizací, která je zaměřena především na aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti silikátových materiálů; zavádění nových a zefektivňování stávajících technologií, především v klíčových oborech stavebního průmyslu, životního prostředí, energetiky a bezpečnosti.

 

Mise

Posláním naší společnosti je zvyšování konkurenceschopnosti České republiky efektivním výzkumem a vývojem pro naše stávající a budoucí partnery, zaváděním nových technologií a výrobků s důrazem na trvale udržitelný rozvoj.

 

Hlavní cíle společnosti

Politika společnosti

pdf Politika společnosti
pdf Politika a plán genderové rovnosti Výzkumného ústavu stavebních hmot, a.s.
Whistleblowing
GDPR.pdf (vustah.cz)