ICBMPT 2024

Aktuální informace ohledně nadcházejícího ročníku naleznete na internetových stránkách konference www.icbmpt.com.

Rádi bychom Vás pozvali na 27. ročník mezinárodní konference ICBMPT 2024 s názvem „International conference on building materials, products and technologies“, která se uskuteční ve dnech 13. a 14. května 2024 v hotelu Galant v Mikulově. Součástí konference bude již tradičně workshop „Zdravé budovy“ pod patronací České komory autorizovaných inženýrů a techniků.

V tomto ročníku chystáme řadu novinek:

  • Nový dvoudenní formát.
  • Bohatý program probíhající ve dvou sálech.
  • Minisympozia, na jejichž náplni se můžete aktivně podílet (pro bližší informace conference@vush.cz).
  • Praktický seminář o možnostech získání mezinárodních grantů na výzkum v oblasti stavebnictví a stavebních materiálů.