Odborné akce

Mezinárodní konference „Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky“ prezentuje nejnovější poznatky a progresivní trendy z oblasti ekologie a vývoje nových stavebních materiálů a výrobků. Prezentovány jsou výsledky výzkumu prováděného nejen ve Výzkumném ústavu stavebních hmot,a.s., ale i na dalších výzkumných pracovištích, vysokých školách a v podnicích soukromé sféry formou ústních prezentací příslušných problematik nebo posterů.

Účast na konferenci je tedy příležitostí dozvědět se aktuální informace o možnostech využívání různých odpadních materiálů ve stavebních hmotách a stavebním průmyslu a aplikačních výsledcích v provozu. Další bloky přednášek jsou věnovány nejnovějším poznatkům o nových stavebních materiálech a technologiích výroby a možnostech jejich aplikace v praxi.

 

Odborný seminář KVALITA CEMENTU, jehož 1. ročník se konal již v roce 2007, je určen pro pracovníky řízení kvality, technology a vedoucí laboratoří českých a slovenských cementáren a dále pak pro vybrané hosty. Je to platforma pro výměnu poznatků a zkušeností mezi cementáři a mezi výzkumem a praxí v cementářském oboru.

 

Odborné setkání českých a slovenských výrobců vápna a vápencových výrobků – VÁPENICKÝ SEMINÁŘ se koná od roku 2007. Je určen zejména pro pracovníky řízení kvality, technology, vedoucí laboratoří a závodní lomů.