Znalecký ústav

Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., je znaleckým ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost v oboru stavebnictví.

Specializace: Biodeteriogenní (biogenní agens, plísně, řasy, bakterie atp.) vlivy na stavební materiály, budovy, na zdraví a zdravé životní prostředí, biologie, ochrana přírody a životního prostředí, ochrana veřejného zdraví.

Ústav se opírá ve znalecké činnosti o know-how získané mnoholetým působením ve stavebnictví a ochraně životního prostředí, o diagnostické metody, laboratorní zkoušky a o poznatky získané z výzkumu, vývoje a normotvorné činnosti.

 

Kontakt:

Ing. Pavel Buchta
mobil: +420 730 896 333
e-mail: buchta@vush.cz
 
MVDr. Ilona Kukletová, Ph.D.
Soudní znalec v oboru stavebnictví, specializace biologické napadení staveb
mobil: +420 730 519 702
e-mail: kukletova@vush.cz