Historie


V roce 2021 oslavil Výzkumný ústav stavebních hmot 75 let od svého vzniku. V roce 2011 byla při příležitosti oslav výročí 65 let od vzniku vydána navazující publikace o stavu společnosti ke dni 30. 6. 2011 s názvem „65 let tradice VUSTAH 2006 – 2011“ a s podtitulem „Historie pokračuje…“.

 

Ředitelé
1946 – 1954 Dr. Ing. Otakar Kallauner ml.
1954 – 1959 prof. Dr. Ing. Josef Rosa, DrSc.
1960 – 1969 Ing. Jan Žáček, CSc.
1971 – 1974 Ing. Mojmír Eliáš, CSc.
1974 – 1989 Dr. Ing. Josef Hradský, CSc.
1989 – 1990 Ing. Alois Ježík, CSc.
1990 – 1991 Ing. Tibor Horoščák, CSc.
1991 – 1996 Ing. Otakar Vystrčil, CSc.
1996 – 2011 Ing. Jaroslava Ledererová, CSc.
2011 – 2012 Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.
2012 – 2022 Ing. Radek Holešinský
od 2023 Ing. Zdeněk Krejza, Ph.D.