Reference

V roce 2011 se naše společnost zúčastnila soutěže o cenu „Inovace roku 2011“, kterou každoročně pořádá Asociace inovačního podnikání. V rámci soutěže jsme získali čestné uznání:

  • „Vápno pro speciální účely – měkce pálené“,
  • „Lehčená interiérová deska Cemvin Light“.

 

Sdružení CzechInno ve spolupráci s partnery vyhlásilo vítěze projektu Vizionáři 2014 a ocenilo tak inovativní počiny v českém podnikání s významným společenským, technologickým či ekonomickým přínosem. Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s., cenu Vizionář 2014 získal za Protivýbuchové odpadkové koše a jejich technologický a společenský přínos v oblasti ochrany bezpečnosti veřejných prostranství, zdraví a životů obyvatel.

Použití materiálu UNICRET ve stavební praxi

Naše spolupráce s výrobní sférou