Vápenický seminář 2023

Ve dnech 12. – 13. října 2023 se v Banské Bystrici uskutečnil „Vápenický seminář 2023“ – XV. Odborné setkání českých a slovenských výrobců vápna a vápencových výrobků. K účasti jsou zváni pracovníci řízení kvality, technologové, vedoucí laboratoří, závodních lomů a vybraní hosté. Chtěli bychom upřímně poděkovat všem účastníkům, kteří se semináře zúčastnili. Díky Vaší účasti se tento seminář stal úspěšným fórem pro výměnu znalostí a zkušeností mezi odborníky z oblasti výroby vápna a vápencových výrobků. Vaše přítomnost a příspěvky byly nepostradatelné a přispěly k obohacení našich znalostí.

Pozvánka na Vápenický seminář 2023