Radionuklidová laboratoř

Povolení SÚJB na dobu neurčitou, ev. č. 160245
Zkušební laboratoř č. 1130.2 akreditovaná ČIA dle normy EN ISO/IEC 17025
 

Provoz laboratoře a ceník

Služby

  1. Měření a hodnocení obsahu radionuklidů ve stavebním materiálu, stanovení indexu hmotnostní aktivity (povinnost výrobců a dovozců stavebních materiálů)
  2. Měření a hodnocení obsahu radionuklidů v radioaktivní látce (uvolňování odpadů s obsahem přírodních radionuklidů z pracoviště)
  3. Stanovení radonového indexu pozemku (pro účely stavebního povolení)
  4. Měření koncentrace radonu ve stavbách, školách a sociálních zařízení (součást kolaudačního řízení aj.)
  5. Měření koncentrace radonu na pracovištích (povinnost provozovatelů pracovišť s rizikem ozáření z radonu)

 

Kontakt

Mgr. Aleš Plichta, technický vedoucí laboratoře
Lukáš Homola, DiS., odborný laborant

e-mail: radionuklidy@vush.cz
tel.: +420 543 529 321
mobil: +420 723 964 260
fax: +420 543 216 029

Přijímání materiálů v laboratoři: pracovní dny 7 – 14 hod, po domluvě možno i v jiném čase
 
Formuláře ke stažení
doc Záznam o odběru vzorku stavebního materiálu (doc)
doc Záznam o odběru vzorku radioaktivní látky (doc)
doc Dotazník pracoviště Rn (doc)


Další klíčová slova

přírodní radioaktivita, měření radonu, radon v domě, radon na pozemku, hmotnostní aktivita, index hmotnostní aktivity, elektrety