Hlavní strana

Výzkumná činnost

Výzkumná činnost

 • anorganické pojivové materiály (vápno, cement a jiné pojivové materiály)
 • pórobeton, lehký beton, pěnobeton, mezerovitý beton
 • umělé kamenivo vyráběné za studena, spékáním a hydrotermálně vytvrzované
 • betonové směsi pro speciální účely
 • stabilizáty a solidifikáty
 • kompozitní materiály
 • pálené výrobky
 • materiály pro balistickou a protivýbuchovou ochranu, atd.
Nové technologie

Nové technologie

 • návrhy nových stavebních hmot a výrobků se speciálními vlastnostmi a jejich ověřování
 • návrhy výrobních technologií speciálních stavebních hmot a výrobků
 • návrhy nových technologických postupů výroby stavebních hmot a jejich simulace v laboratorních a poloprovozních podmínkách
 • tradiční i netradiční technologie zpracování
 • laboratorní síta
Laboratoře a zkušebny

Laboratoře a zkušebny

Všechny laboratoře a zkušebny nabízejí své služby veřejnosti a poskytují:

 • poloprovozní zkoušky a zpracování technologických předpisů výroby
 • návrhy nových metod zkoušení
 • návrhy a výrobu speciálních laboratorních pomůcek a zařízeníNabídka spolupráce

Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., nabízí spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje na národní i mezinárodní úrovni v následujících oblastech:

Ekologie a životní prostředí

 • Informační servis v oblasti využívání POM (průmyslových odpadních materiálů)
 • Návrhy a ověření využití POM ve výrobě stavebních hmot i v jiných oblastech
 • Zkoušky technologické i ekologické vhodnosti produktů a hmot na bázi POM
 • Zpracování podnikových norem a ostatních podkladů pro certifikaci produktu na bázi POM

Nové stavební hmoty a výrobky

 • Návrhy nových stavebních hmot a výrobků se speciálními vlastnostmi a jejich ověřování
 • Návrhy výrobních technologií speciálních stavebních hmot a výrobků
 • Návrhy nových metod zkoušení
 • Poloprovozní zkoušky a zpracování technologických předpisů výroby
 • Organizace a provádění provozních zkoušek u zadavatele
 • Marketing a ekonomické analýzy

Nabídka služeb v uvedených oblastech

 • Základní, aplikovaný i průmyslový výzkum a vývoj
 • Zkušebnictví v akreditovaných i specializovaných laboratořích
 • Návrhy a výroba speciálních laboratorních pomůcek a zařízení