Specializované laboratoře

Ředitel útvaru
Ing. Pavel Buchta
mobil: +420 730 896 333
e-mail: buchta@vush.cz

Úsek 1.1 ATElab – Zkušební laboratoř analytické chemie

Stěžejní činnost laboratoří úseku 1.1 představují chemické analýzy nejvyšší třídy přesnosti veškerých silikátových materiálů, dále analýzy standardů pro kalibraci RTG-fluorescenčních analyzátorů a jiné přístrojové techniky (optický emisní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem ICP-OES, jednoúčelový atomový absorpční spektrometr AMA 254, …).

Kontaktní osoba

Technický vedoucí laboratoře analytické chemie
Tomáš Šimbera
tel.: +420 703 148 907
e-mail: simbera@vush.cz

 

Úsek 1.2 Biologická laboratoř

Biologická laboratoř provádí mikrobiologické zkoušky a v rámci ekotoxikologických zkoušek kromě testování ekologické vhodnosti stavebních hmot a výrobků provádí i stanovení ekotoxicity odpadů a dalších materiálů. Zavedeny jsou i kontaktní testy s použitím nových testovacích organismů.

Znalecký ústav

Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., je znaleckým ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost v oboru stavebnictví.

Specializuje se na biodeteriogenní (biogenní agens, plísně, řasy, bakterie atp.) vlivy na stavební materiály, budovy, na zdraví a zdravé životní prostředí, na biologii, ochranu přírody a životního prostředí, ochranu veřejného zdraví.

Kontaktní osoba

Technická vedoucí biologické laboratoře
Soudní znalec v oboru stavebnictví, specializace biologické napadení staveb
MVDr. Ilona Kukletová, Ph.D.
tel.: +420 513 036 083
mobil: +420 730 519 702
e-mail: kukletova@vush.cz

 

Úsek 1.3 Radionuklidová laboratoř

Radionuklidová laboratoř (úsek 1.3) provádí činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, poskytuje konzultace a poradenství v oblasti přírodní radioaktivity.

Nabízíme:

  • Měření a hodnocení obsahu radionuklidů ve stavebním materiálu, stanovení indexu hmotnostní aktivity (povinnost výrobců a dovozců stavebních materiálů)
  • Měření a hodnocení obsahu radionuklidů v radioaktivní látce (uvolňování odpadů s obsahem přírodních radionuklidů z pracoviště)
  • Stanovení radonového indexu pozemku (pro účely stavebního povolení)
  • Měření koncentrace radonu ve stavbách, školách a sociálních zařízení (součást kolaudačního řízení aj.)
  • Měření koncentrace radonu na pracovištích (povinnost provozovatelů pracovišť s rizikem ozáření z radonu)

Kontaktní osoba

Technická vedoucí radionuklidové laboratoře
Mgr. Vilma Poloučková, Ph.D.
tel.: +420 543 529 321
mobil: +420 723 964 260
e-mail: radionuklidy@vush.cz