Seminář kvalita cementu 2023

Ve dnech 20. – 21. 4. 2023 proběhl ve Hnanicích XVI. ročník našeho odborného setkání s názvem Kvalita cementu 2023. Je určeno zejména pro pracovníky řízení kvality, technology, vedoucí laboratoří českých a slovenských cementáren a dále pak pro vybrané hosty. Cílem je výměna zkušeností mezi výzkumem a průmyslem výroby cementu a příbuzných oborů.