Nabídka spolupráce

Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s., nabízí spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje na národní i mezinárodní úrovni v následujících oblastech:

Ekologie a životní prostředí

 • Informační servis v oblasti využívání POM (průmyslových odpadních materiálů)
 • Návrhy a ověření využití POM ve výrobě stavebních hmot i v jiných oblastech
 • Zkoušky technologické i ekologické vhodnosti produktů a hmot na bázi POM
 • Zpracování podnikových norem a ostatních podkladů pro certifikaci produktu na bázi POM
 • Poradenství v procesu IPPC
 • Odborně způsobilá osoba (OZO) v oblastech zpracování nerostů, energetiky a nakládání s odpady
 • Měření radioaktivního radonu v budovách a na pozemcích

Nové stavební hmoty a výrobky

 • Návrhy nových stavebních hmot a výrobků se speciálními vlastnostmi a jejich ověřování
 • Návrhy výrobních technologií speciálních stavebních hmot a výrobků
 • Návrhy nových metod zkoušení
 • Poloprovozní zkoušky a zpracování technologických předpisů výroby
 • Organizace a provádění provozních zkoušek u zadavatele

Nabídka služeb v uvedených oblastech

 • Základní, aplikovaný i průmyslový výzkum a vývoj
 • Zkušebnictví v akreditovaných i specializovaných laboratořích
 • Návrhy a výroba speciálních laboratorních pomůcek a zařízení

Pokročilé materiály

 • Návrhy a ověřování materiálů pro speciální aplikace v systémech s protivýbuchovou odolností