Specializovaná výroba

Zakázková výroba speciálního vápna

Vápno pro speciální účely

Charakteristika:

 • vysoce čisté a velmi reaktivní štěrkové vápno, připravované v poloprovozní plynové rotační peci ve Výzkumném ústavu stavebních hmot, a.s. dle PN-VUSTAH 0301:2005 z velmi čistých vysokoprocentních vápenců
 • vápno se vyznačuje velmi malým obsahem nedopalu a nehasitelného podílu a nízkou variabilitou vlastností mezi jednotlivými dodávkami

Použití: pro přípravu speciálních porézních hydrosilikátů na bázi xonotlitu a tobermoritu, které se používají jako nosič absorpční kapaliny v tlakových acetylenových lahvích pro autogenní svařování.

Poznámka: dodává se volně ložené v autocisterně, v plastových konvích po cca 50 kg, případně po dohodě podle přání zákazníka i pytlované, v kontejnerech apod.

Ostatní produkty

Jako vedlejší produkty při výrobě „Vápna pro speciální účely“ vznikají:

 • Vápenná kaše pro stavební a restaurátorské účely
 • Vápno-vápencové odprašky pro zemědělské účely vhodné k úpravě pH půdy

Ke stažení

pdf Výroba vápna – podrobnosti
 

Stavební hmoty a prvky

Kompozitní materiál s označením UNICRET

Beton vyztužený alkalivzdornými skleněnými vlákny, které ovlivňují pevnostní vlastnosti a poskytují mu vysokou materiálovou odolnost.

Základní informace

pdf Vlastnosti materiálu UNICRET (Obarveni a struktura povrchu UNICRETu – Příklady použití UNICRETu)

Prvky pro stavebnictví

pdf Kabelové žlaby UNI 121 – popis a technická data
pdf Fasádní obkladové dílce
pdf Soklové izolační dílce
pdf Balkónové výplně
pdf Komínové hlavice
pdf Kolumbária

Zahradní a architektonické prvky

pdf Velkoobjemové a střední květináče
pdf Kašna
 

Stavební hmoty a prvky se speciálními vlastnostmi – UNITHERMEX

Anorganický bezazbestový konstrukčně-izolační materiál, odolávající trvalému tepelnému namáhání, určený pro výrobu tvarovaných nebo deskových prvků dle požadavků zákazníka.

Charakterizace výrobků UNITHERMEX

 • nízké objemové změny při tepelném namáhání do 600 °C, krátkodobě i do 800 °C
 • odolnost vůči teplotním rázům
 • houževnatost
 • odolnost vůči opotřebení
 • velmi dobrá soudržnost
 • možnost obrobitelnosti řezáním, broušením, soustružením, vrtáním, na požadované přesné rozměry dle požadavků zákazníka

Speciální vlastnosti

 • při kontaktu se sklem nedochází k poškrábání povrchu ani ke tvorbě nálepků

Možnosti využití

 • jako součást tvarování skloviny k tepelnému zpracování a manipulaci výrobků ze skla ve sklárnách
 • tepelně namáhané části zařízení spotřebního průmyslu

 

Kontaktní osoba

Ivo Dvořák
mobil: +420 724 596 094
e-mail: dvorak@vush.cz

Fotogalerie – UNICRET a UNITHERMEX

Fotogalerie – vápno