Speciální technologie

Ředitel útvaru
Ivo Dvořák
mobil: +420 724 596 094
e-mail: dvorak@vush.cz

Úsek 3.1 Specializovaná výroba

Pracoviště Specializovaná výroba přímo navazuje na výzkumný útvar a využívá dosažených poznatků k poloprovoznímu ověřování technologických postupů a výrobků. Dále je zaměřeno na zakázkovou výrobu, jde především o výrobu vápna s využitím kapacity malé laboratorní rotační pece:

 • v menším objemu je vyráběno Vídeňské vápno (pro přípravu brusných past)
 • ve větším objemu je realizován experimentální výpal Vápna pro speciální účely (jako surovina pro vysoce porézní hydrosilikátové hmoty)

Další výrobní činností je zakázková výroba kompozitních a atypických prvků ze sklovláknobetonu s vysokou mechanickou pevností:

 • kabelové žlaby
 • fasádní dílce
 • balkónové výplně
 • architektonické prvky, atd.

Kontaktní osoba

Ivo Dvořák
mobil: +420 724 596 094
e-mail: dvorak@vush.cz

Úsek 3.2 Vývojové dílny

Vývojové dílny se prioritně svou činností podílejí na řešení požadavků výzkumných týmu a společně s úsekem 3.1. se podílejí na ověřování výrobních technologií. Vývojové dílny jsou vybaveny strojním zařízením pro soustružnické, frézařské, zámečnické a svářecké práce a všechny tyto činnosti využívají rovněž pro zakázkovou výrobu formovací techniky:

 • formy kabelových žlabů
 • fasádních a balkonových dílců
 • zahradní architektury – lavičky, vegetační mříže, altán, …
 • prototypové výrobky jako výstupy projektů (zařízení pro fixaci nekovové orientované výztuže, zařízení ke zhotovení kompozitní desky s přesnou fixací předepnutých výztužných sítí, …)

Kontaktní osoba

Ing. Ladislav Staněk
tel.: +420 513 036 101
mobil: +420 730 896 331
e-mail: l.stanek@vush.cz

Mimo to je úsek zaměřen na výrobu zkušebních laboratorních sít:

 • zkušebních sít (ČSN ISO 3310-1,2)
 • sít atypických rozměrů dle požadavků zákazníka
 • prosévací přístroje pro granulometrický rozbor zrnitých materiálů

Kontaktní osoba – výroba sít

Martina Hloušková
tel.: +420 543 529 325
mobil: +420 730 891 893
e-mail: hlouskova@vush.cz