Řešené projekty

Výzkumný ústav řeší nebo v minulosti řešil výzkumné projekty MPO, MŠMT, GA ČR a TA ČR, ať už jako řešitel nebo jako spoluřešitel. Výsledky řešení jsou pravidelně zadávány do databáze RIV a jsou veřejně dostupné v IS VaVaI.

Technologická agentura ČR

 

Rovněž se účastní projektu EU ve spolupráci se SILIS s názvem „Vzdělávání v SILIS“ (registrační číslo CZ.1.04/1.1.06/52.00024 – Podpora zaměstnanců členských organizací Silikátového svazu, zvyšování konkurenceschopnosti členských organizací Silikátového svazu).

ESF EU - OP LZZ - esfcr.cz

 

Výzkumný ústav dále získal v roce 2010 na základě uzavřené Rámcové smlouvy s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) status Centra technické normalizace (CTN).