ICBMPT 2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

zveme vás k účasti na 26. mezinárodní konferenci ICBMPT 2023 „Stavební materiály, výrobky a technologie“, která se uskuteční ve dnech od 23. do 25. května 2023 v hotelu Antoň v Telči. Součástí konference bude opět workshop Zdravé budovy. Veškeré informace včetně přihlášky a termínů naleznete na stránkách konference www.icbmpt.com.

Počítáme opět se zasláním vašich odborných příspěvků do vydavatelství IOP, přijímány budou pouze originální, dosud nezveřejněné články. Přihlášky a abstrakty posílejte na e-mail conference@vush.cz.

Těšíme se na setkání v Telči!

 
Přihláška ke stažení