ICBMPT 2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

s velkým potěšením vám oznamujeme, že nedávno proběhla úspěšná 26. mezinárodní konference ICBMPT 2023 „Stavební materiály, výrobky a technologie“ ve dnech 23. až 25. května 2023 v hotelu Antoň v Telči. Chtěli bychom poděkovat všem účastníkům a přednášejícím za jejich vynikající příspěvky a aktivní zapojení.

Naše konference zahrnovala také workshop Zdravé budovy, který přinesl zajímavé poznatky a diskuse na téma udržitelného a zdravého stavebnictví.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci konference, a také našim partnerům a sponzorům, kteří nám poskytli podporu.

Pokud máte zájem získat další informace o konferenci, včetně prezentací a výsledků přednášek, můžete se obrátit na náš organizační tým na e-mailové adrese conference@vush.cz.

Rádi bychom vás také povzbudili, abyste sledovali naše webové stránky www.icbmpt.com, kde budou postupně zveřejňovány další informace o našich budoucích aktivitách a konferencích.

Ještě jednou děkujeme za vaši účast a přínos k úspěchu konference.