Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Schéma rozvoje

5 základních oblastí výzkumu

 

VO1 Progresivní silikátová pojivaVO2 Kompozitní materiályVO3 Recyklace a udržitelnost primárních zdrojůVO4 Bezpečnost objektů a veřejných prostranstvíVO5 Zdravé budovy

 

Oblast výzkumu 2 – Kompozitní materiály


Tato oblast výzkumu je rozdělena do 5 dílčích cílů:

 

  1. Architektonické betonové prvky
  2. Betony s nízkou objemovou hmotností
  3. Tepelně odolné materiály pro vysokoteplotní aplikace
  4. Netradiční metody přípravy vláknových kompozitů
  5. Využití rostlinných odpadů ve stavebnictví


OV 2 se zaměřuje na obkladové deskové prvky z jemnozrnného betonu s tvarovou, funkční nebo designovou unikátností, které by v budoucnu mohly mít zajímavé aplikační možnosti. Proběhne vývoj nových optimalizovaných receptur lehkých betonů s nízkou objemovou hmotností, kterých bude dosaženo využitím kombinace netradičních umělých či odpadních plniv, rozptýlené vláknové výztuže, speciálních pojiv a přísad. Další část výzkumu je zaměřena na problematiku vláknocementových kompozitů odolných vůči působení žárových teplot. Rozvíjena bude rovněž problematika přípravy tvarově variabilních vláknocementových prvků pomocí technologie vysokotlaké extruze a nízkotlakého vrstvení. Progresivní vrstvené hmoty mohou nalézt uplatnění při technologii 3D tisku stavebních prvků a budov.

V neposlední řadě se v této oblasti zabýváme využitím rostlinných odpadů jako jsou např. sláma, technické konopí a řepková sláma do stavebních hmot a konstrukcí.

 
pruh1-vo2

Jedním z cílů OV je vytvoření technologických postupů pro výrobu tvarově, vzhledově, funkčně či ekonomicky zajímavých materiálů na bázi betonu, které budou použitelné jako architektonické prvky. Dále jsou to technologické postupy pro výrobu lehkého betonu s umělým kamenivem a vláknovou výztuží, případně pěnobetonu s vláknovou výztuží, pro výrobu speciálních žáruvzdorných kompozitních prvků, vývoj rychleschnoucí vláknocementové hmoty, která bude schopna udržet definovaný tvar při kontinuálním vrstvení a následně zajistit dostatečnou adhezi jednotlivých vrstev. Extruzí budou připraveny speciální tenkostěnné vláknocementové prvky s vynikajícími fyzikálně mechanickými parametry. A v neposlední řadě budou připraveny stavební prvky a pokusné stěny s využitím rostlinných zbytků.

 
pruh2-vo2

Vedoucí OV2

Ing. René Čechmánek
+420 602 445 343
cechmanek@vush.cz

 

Oblasti výzkumu jsou hlavní součástí Dlouhodobého koncepčního rozvoje Výzkumného ústavu stavebních hmot, a.s.,
který je finančně zabezpečen institucionální podporou poskytovanou Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky.